KONTROLA ŠTAMPE

Flekso štampa nosi veliki broj izazova u celokupnom procesu i potrebno je poznavati proces i prepoznati moguće probleme pre same štampe. Sam proces štampe zavisi od mnogo parametara kao što su stanje mašina za štampu, uslovi štampe, kvalitet materijala na kome se štampa… Svi ovi parametri utiču na finalni rezultat i potrebno ih je kontrolisati prilikom štampe u cilju sprečavanja nastanka nepotrebnih velikih troškova.

Našim klijentima nudimo i uslugu kontrole štampe gde se prvenstveno oslanjamo na kalibrisane merne instrumente i naše iskustvo.

KONTAKTIRAJTE NAS

KAKO DO NAS?